(Detta är version 13 av SAOL. Numera finns SAOL 14 på www.svenska.se) Ord eller sidnummer: